Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Rioleringsproject Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei

Rioleringsproject Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei

Nieuwe timing voor de rioleringswerken in Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei. Geen doorgaand verkeer mogelijk.

Update 11/03/2019

De asfalteringswerken zijn uitgevoerd, met uitzondering van het gedeelte tussen Moretuslei en Klein Lepelstraat. Het tijdelijk verkeersverbod is opgeheven.

De bussen van de Lijn en Arriva gebruiken opnieuw de eindhalte in Moretuslei.

De timing voor het gedeelte tussen Moretuslei en Klein Lepelstraat wordt nog bekend gemaakt.

 

Werken in de Antwerpsestraat, Putte (Nederland) van 11/03/2019 tem 30/03/2019

Maandag 11 maart 2019 starten er werkzaamheden aan de Antwerpsestraat in Putte, Nederland. Het gedeelte van de kruising met het Tervoplein tot de Graaf Moretuslaan wordt afgesloten en er zal een omleidingsroute worden ingesteld voor verkeer, oa. door AC Swinnesstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 30 maart duren.

Bij de werkzaamheden zal de rijbaan worden opgebroken, de fundering worden vervangen en vervolgens wordt het herstraat. Op verzoek van het dorpsplatform en inwoners worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht. De bedrijven en bewoners binnen het werkgebied zijn niet bereikbaar met gemotoriseerde voertuigen. De voetpaden blijven wel bruikbaar.

Meer info op de website van de gemeente Woensdrecht.

Dit gaat gepaard met handhaving van de parkeermaatregel in AC Swinnestraat:

-          Parkeerverbod AC Swinnesstraat blijft ingesteld tot de signalisatie is ingetrokken (op 01/01/2019).

 

Update 27/02/2019

Periode voor de asfalteringswerken van de toplaag voor het volledige project Veldstraat, Jan Matstraat en Moretusleid is bepaald tussen 06/03/2019 tem 13/03/2019.

Opgelet de uitvoering  is weersafhankelijk. Er dienen droge weeromstandigheden te zijn. Om deze redenen volgende planning:

 

Indien droog weer:

06/03: affrezen toplaag Kasteeldreef

07+08/03: asfalteren toplaag in Veldstraat, Jan Matstraat, Moretuslei en Kasteeldreef

 

Indien slecht weer:

- werken worden uitgesteld naar de volgende droge dag, principe geldt tot 13/03 (indien het weer slecht blijft tot 13/03, komt er een nieuwe timing).

 

Tijdens de laatste asfalteringswerken zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

Vanaf vrijdag 06/03/2019 tem zondag 10/03 (of ten laatste woensdag 13/03/2019)

- De bussen van De Lijn en Arriva nemen opnieuw de tijdelijke halte in de Plantinlaan in gebruik.

- Parkeerverbod in de AC Swinnesstraat langs beide zijden tussen de Puttestraat/N11 en Plantinlaan

- Eénrichtingsverkeer in de AC Swinnesstraat met als toegelaten rijrichting van Puttestraat/N11 naar Sint Dionysiusstraat. Vanaf 11/03/2019 (of ten laatste 14/03) valt de enkele richting weg, maar het stilstaan- en parkeerverbod blijft in dit gedeelte in functie van de werken op de Antwerpsebaan in Putte, Nederland, zie verder.

Vanaf maandag 11/03 (of ten laatste donderdag 14/03/2019)

- De bussen van De Lijn en Arriva nemen opnieuw de halte Moretuslei in gebruik.

 

Update 19/02/2019

De firma Aertssen heeft op dinsdag 15 januari de werken aangevat ter hoogte van het kruispunt Veldstraat – Klein Lepelstraat. Vanaf morgen, woensdag 20 februari is dit kruispunt opnieuw volledig toegankelijk voor alle verkeer. Ondertussen werd ook gestart aan de analoge aanleg van het kruispunt Veldstraat – Jan Matstraat.

Dit kruispunt kan terug opgesteld worden voor het verkeer vanaf 6 maart.

Op donderdag 21 februari starten de freeswerken met betrekking tot de beton in de riolering. Gelieve vanaf 21 februari tot eind februari de parkeervakken Veldstraat in kasseien ter hoogte van huisnummers 103 tot 111 vrij te laten. Bedoeling is de machines die nodig zijn voor het uitvoeren van de freeswerken zoveel als mogelijk op deze parkeervakken te positioneren zodat de doorgang voor verkeer gevrijwaard blijft.

 

Update 18/02/2019

De tijdelijke aangelegde halte ter hoogte van het rondpunt Plantinlaan- Kasteeldreef blijft nog behouden voor de eindasfaltering van de toplaag. In maart zal - wanneer het weer het toelaat - een week de omleiding voor de lijnbussen terug ingevoerd worden om de asfalteringswerken te voltooien.

 

Update 8/02/2019 bewonersbrief aannemer/Update 22/02/2019

Omwille van de aanhoudende vorst- en sneeuwperiode van afgelopen dagen/weken zijn wij genoodzaakt de vooropgestelde planning enigszins aan te passen. Vanaf dat het weer dit toelaat zullen wij de werken opnieuw opstarten en dit volgens de hieronder opgesomde volgorde der werken:

 

Fase 1: aanleg kruispunt Jan Matstraat – Veldstraat: ± 15 werkdagen (onder voorbehoud van weersomstandigheden) gestart dinsdag 12/02. Tijdens de aanleg is het kruispunt volledig onderbroken voor voertuigen.

- Jan matstraat en Mattenvlechters: bereikbaar via Lepelstraat. Het kruispunt is terug toegankelijk vanaf woensdag 6/03.

 

Fase 2: opbraak + heraanleg klinkerwerken wegdek vanaf kruispunt Jan Matstraat – Veldstraat tot kruispunt Mattenvlechters: ± 5 werkdagen. Gestart wordt dinsdag 26/02. Tijdens de aanleg is het gedeelte van de Jan Matstraat tussen Mattenvlechters en het kruispunt met de Veldstraat niet toegankelijk.

 

Fase 3: opbraak + heraanleg kruispunt Mattenvlechter: ± 5 werkdagen. Gestart wordt maandag 4/03.

 

De reeds geplaatste klinkers in het wegdek (Fase 2 en Fase 3) werden aangebracht in een periode van hevige neerslag. Het vrijwel meteen openstellen van de weg voor doorgaand verkeer in combinatie met de hevige neerslag in die periode, heeft ertoe geleid dat de fundering te veel water heeft gezien en de verdichting onvoldoende heeft kunnen plaatsvinden. Daaruit volgt dat wij deze zones opnieuw dienen op te breken en aanleggen (zie hierboven, fase 2 en 3).

 

Betrokken straatdelen

  • Veldstraat (tussen Driehoek/N111 en Kasteeldreef).
  • Jan Matstraat (Mattenvlechters gedeeltelijk inbegrepen voor de nutswerken).
  • Moretuslei..

veldstraat

 

Formaliteiten keuring huisaansluiting

Lees de details van de keuring.

Bewoners in het project Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei worden uitstel verleend tot 30/4/2019 om hun afkoppeling en keuringen in orde te maken.

 

Timing

Nutswerken afgerond

Er werd vertraging opgelopen tijdens de uitvoering. Nieuwe timing vanaf 31 mei:

 

Veldstraat (vanaf Driehoek tot huisnummer 115)

Tegen het bouwverlof (dat loopt van 7 tot 30 juli) verwachten we dat in fase 1 en een deel van fase 2 (tot aan Veldstraat huisnummer 115) de onderlaag asfalt klaar zal zijn (de parkeervakken inbegrepen). De aanleg van de voetpaden in deze zone volgt later (samen met de verdere afwerking van fase 2).

 

 

Veldstraat (vanaf huisnummer 115 tot Kasteeldreef) + deel Moretuslei (tot Kasteeldreef)

Na het bouwverlof (vanaf 31 juli) start de aannemer met het laatste deel van fase 2 (Veldstraat vanaf huisnummer 115 tot Kasteeldreef + deel Moretuslei). Om vlot te kunnen doorwerken, wordt het deel Moretuslei tussen Veldstraat en Kasteeldreef (oorspronkelijk onderdeel van fase 4) mee in deze fase uitgevoerd. We verwachten dat de rioleringswerken tegen eind september

klaar zijn. In oktober verwacht men de onderlaag asfalt aan te kunnen brengen. Hierna moeten de voetpaden nog afgewerkt worden.

 

 

Jan Matstraat + Moretuslei (tussen Kasteeldreef en N11): verlengd tot 31 maart 2019!

Ook de timing van fase 3 en 4 verschuift hierdoor. In fase 3 (Jan Matstraat) wordt er gewerkt vanaf eind september/begin oktober 2018 tot en met februari 2019. In fase 4, vanaf 22 oktober (laatste deel Moretuslei tussen Kasteeldreef en N11) starten de rioleringswerken. In deze zone zal op een bepaald moment geen verkeer mogelijkheid zijn wegens de rioleringswerken, inclusief

de doorgang/servitude naar de achterliggende garages (achterkant Ertbrandstraat).

Het einde der werken wordt in deze fase verwacht in maart 2019.

Afgerond wordt met asfaltwerken voor de toplaag in alle betrokken delen.

STB3007 - tussentijdse infobrief (002)

 

Aannemer: Aertssen

 

Ga naar het projectdossier bij Aquafin

 

Verkeersomleidingen

Plaatselijk verkeer toegelaten, in de mate dat het mogelijk blijft.

 

Fase 3

VELDSTRAAT   FASE 3

 

Fase 4

VELDSTRAAT   FASE 4

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken